TCG

De wortels van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) vindt men in het klassieke standaardwerk over geneeskunde, de Nei Ching, geschreven door de eerste Keizer, Hoang Ti, bijgenaamd de Gele Keizer die zelf arts en acupuncturist was. Hij leefde naar schatting van 2674 - 2575 v. Christus. Reeds in zijn tijd waren de Chinezen in staat het functioneren van het menselijk lichaam te doorgronden.

TCG steunt op het inzicht dat kwalen voortkomen uit verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Om die verstoringen te herstellen plaatst de acupuncturist dunne wegwerpnaalden op bepaalde punten in het lichaam. Dat is een nagenoeg pijnloze behandeling. Daarnaast beschikt de acupuncturist over aanvullende technieken, zoals een kruidentherapie of dieetsuggesties.

De acupuncturist kan het lichaam vaak zo goed reguleren, dat het energie-evenwicht zich blijvend herstelt. Klachten verminderen sterk of verdwijnen volledig. Acupunctuur kan ook dienen als symptoombestrijdende- of pijnstillende therapie, bijvoorbeeld wanneer lichaamsfuncties door een ongeval onherstelbaar verstoord zijn.